Privacy en disclaimer

Op deze pagina geven wij informatie over de privacy en de disclaimer voor Reistipsmetkids.nl.

Disclaimer Reistipsmetkids.nl

Op mijn website maak ik gebruik van affiliate links. Dit zijn linkjes die verwijzen naar aanbieders van reizen, TUI bijvoorbeeld. Koop jij een reis bij die aanbieder, dan betaal je geen cent meer. Maar ik ontvang een klein bedrag. Met dat bedrag maak ik nog meer mooie reizen. Op dit manier sponsor jij reistipsmetkids!

Soms ga ik op een persreis, soms mogen wij accommodaties of steden “testen”. Soms ga ik een betaalde samenwerking aan met een bedrijf. De samenwerkingen ga ik aan zodat we  meer bestemmingen en uitjes op de blog kunnen delen. Betaalde samenwerkingen gaan wij aan zodat de website in de lucht kan blijven.

Reacties op mijn blogs zijn hartstikke welkom. Stel je vraag, deel je mening of geef opbouwende kritiek. Reacties met scheldwoorden of kritiek op de persoon worden verwijderd.

Verouderde informatie

Reistipsmetkids.nl is een hobby website, waarop wij met plezier onze ervaringen delen of juist vakanties, uitjes en familiereizen tippen ter inspiratie. Wij doen ons best om de informatie zo correct en actueel mogelijk te houden, maar het kan gebeuren dat er achterhaalde informatie op de website staat. Als dat zo is, laat het weten en wij passen de informatie indien nodig aan. Blijf ook zelf goed nadenken bij wat je doet. Heb je toch een slechte ervaring op reis, dan kun je mij niet aansprakelijk stellen.

Ingestuurde blogs

Reistipsmetkids ontvangt soms gastblogs van derden, veelal enthousiaste ouders. Deze blogs kunnen op een later moment worden aangepast of aangevuld! Op de pagina over reisbloggers staan de voorwaarden.

Privacy // Persoonsgegevens die wij verwerken

Reistipsmetkids.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reistipsmetkids.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karlien@reistipsmetkids.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reistipsmetkids.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Reistipsmetkids.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reistipsmetkids.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reistipsmetkids.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reistipsmetkids.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reistipsmetkids.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reistipsmetkids.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd,  ‘gegevens delen’ uitgezet; en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reistipsmetkids.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karlien@reistipsmetkids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Reistipsmetkids.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reistipsmetkids.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met karlien@reistipsmetkids.nl